Total Pageviews

Thursday, 24 May 2012

ಕಷ್ಟ

ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಬಯಸಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಬದಲಾಗದಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುದು ಕಷ್ಟ ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಅಡಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಅಲೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಪರನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ
ಕರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಜನಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

No comments:

Post a Comment

Thanks